(

Uw winkelwagen is leeg.

0 artikelen - € 0,00
)

Algemene voorwaarden

Huur- en leveringsvoorwaarden, laatst gewijzigd op 1 maart 2011, zoals opgesteld door Partyverhuur Leiden HetGemakVan, dienen door de klant te worden nageleefd. Alle door ons verhuurde spullen blijven eigendom van ons bedrijf. Wij zorgen ervoor dat deze netjes worden afgeleverd en onze klanten op hun beurt brengen ze in dezelfde staat weer retour. Dat spreekt vanzelf.

Leeftijd

Wanneer u aangeeft kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden, verklaard u tevens 18 jaar of ouder te zijn.

Eigendom

Ten alle tijde blijven gehuurde artikelen onherroepelijk en uitsluitend eigendom van Partyverhuur Leiden HetGemakVan. Tevens blijven geleverde dranken alswel de waarde van het eventuele statiegeld onherroepelijk en uitsluitend eigendom van Partyverhuur Leiden HetGemakVan totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. Bij onvolledigheid van het te betalen factuurbedrag blijven geleverde dranken en de waarde van het eventuele statiegeld eigendom van Partyverhuur Leiden HetGemakVan. Het onder curatele stellen dan wel failliet verklaren van huurder maakt hierop GEEN uitzondering.

Huurperiode en Prijzen

Prijzen worden berekend per periode (maximaal 3 dagen), per stuk, exclusief BTW en eventuele bezorgkosten. Wanneer een periode langer duurt dan 3 dagen (72 uur), zal voor de 4e dag 50% de vijfde dag 30% en de dagen daarna telkens 10% van het verhuurbedrag in rekening worden gebracht.
De huurder dient de artikelen liefst minimaal 24 uur voor aanvang te bestellen en bij aflevering alles te controleren. Na ontvangst is Partyverhuur Leiden HetGemakVan niet meer aansprakelijk voor onjuistheden betreffende ontvangst. De bestelling wordt op locatie van huurder afgeleverd op de begane grond over de drempel of in de nabijheid hiervan en daar weer retour genomen. Wanneer er afgeweken wordt van voorgaande regel dan wordt er € 20,-- per 30 minuten in rekening gebracht met een minimum van € 20,--.Levering buiten openingstijden (ma t/m za 9-17 ) word minimaal een toeslag van 100 euro voor gerekend voor zowel het bezorgen als retour halen.( afhankelijk van de afstand ) tenzij schriftelijk anders afgesproken. Bedrijven die voor het eerst bestellen en particulieren (altijd) dienen contant of met pin te betalen dan wel het bedrag van tevoren over te maken.
De betalingen van bestellingen door de bij ons bekende bedrijven dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien goederen niet schoon retour komen, brengen wij een bedrag extra in rekening (schoonmaakkosten bedragen 50% van de verhuurkosten per product), dit is afhankelijk van de volume. Manco’s of beschadigde goederen worden door ons tegen kostprijs in rekening gebracht, inclusief het BTW-bedrag. Wij rekenen, afhankelijk van het postcodegebied, voor het bezorgen, ophalen en de administratiekosten. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde artikel en draagt er zorg voor dat bij beschadiging of een andere vorm van oneffenheid de verhuurder geen nadelige gevolgen ondervindt.
Huurder verklaart tevens ten alle tijden en 24 uur per dag toegang aan verhuurder of medewerkers van verhuurder te verschaffen tot de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. Op verzoek kunnen de volledige huur en leveringsvoorwaarden worden toegestuurd.
 

Annuleren

Het annuleren van artikelen dient minimaal 24 uur van tevoren zowel over de telefoon als via e-mail (zwart op wit) gedaan te worden. Bij het niet tijdig annuleren wordt het volledige huurbedrag, exclusief eventueel arbeidsloon, in rekening gebracht.

Opbouwen en Afbreken

In overleg kunnen wij u helpen met opbouwen en afbreken. Ons uurtarief hiervoor bedraagt € 40,- per uur ex. B.T.W. en zal per half uur in rekening worden gebracht. Voor het opbouwen van partytenten en pagodetenten rekenen wij € 60,-- per tent. Voor het afbreken van partytenten en pagodetenten rekenen wij € 40,-- per tent.

Verzekeringen

De partytenten en accessoires zijn tijdens in gebruik name van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en stormschade komen voor rekening van huurder.
 

Aansprakelijkheid

Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door zijn opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend. 

Geleverde dranken

Wij nemen ongeopende flessen en fusten retour tegen een vergoeding van 10% van de aankoopprijs.

LET OP! Als u de spullen zelf komt afhalen bij ons in de winkel kan dit op de dag van de reservering VANAF 11:00 uur 's ochtends tot onze sluitingstijd gebeuren.

HetGemakVan
Morsweg 55 D
2312 AB  LEIDEN
071 576 4907
sales@hetgemakvan.nl
www.hetgemakvan.nl